Emoties omzetten in acties

Emoties omzetten in acties

Feelings are much like waves, we can’t stop them from coming but we can choose which one to surf. – Jonatan Mårtensson

 

Emoties komen en gaan. Je kunt er veel of weinig aandacht aan besteden maar ze helemaal wegdrukken lukt niet. Wat meer kennis over emoties geeft ook meer zelfkennis. Ik vind de manier waarop Karla McLaren emoties beschrijft in het boek ‘The Art of Empathy’ verhelderend. Ze laat zien dat er zestien emoties zijn die allemaal een duidelijke functie hebben. Als je er meer vanaf weet, begrijp je jezelf en anderen beter. Dat begrip geeft een gevoel van controle en persoonlijk leiderschap en dat voedt je zelfvertrouwen. Bij de meeste emoties kun je twee vragen stellen die je helpen om de emotie om te zetten in een actie. Vorige week beschreef ik acht emoties. Dit is deel 2.

 

De andere acht emoties

Dit zijn, kort samengevat, de andere acht emoties met hun functie en de bijbehorende twee vragen.

 

 1. Afgunst is de emotie die wordt opgewekt door andermans bezittingen, kwaliteiten of geluk die voor jezelf ook wenst. Deze emotie helpt je te zien waar je naar verlangt en wat je zou willen ontwikkelen. Positief ingezet kan het een drijfveer zijn om nieuwe doelen voor jezelf te stellen. De twee vragen die gesteld moeten worden: Wil ik dat ook? Wat moet ik daarvoor doen?

 

 1. Paniek en extreme angst zorgen ervoor dat je lichaam zich onmiddellijk aanpast zodat je jezelf in veiligheid kan brengen. Vragen stellen is nu overbodig, het enige dat telt is actie en vertrouwen op lichaam en instinct. Trauma’s ontstaan tijdens extreme verwarring of extreme onzekerheid. In een gevaarlijke situatie is de kans op die extreme verwarring of onzekerheid vele malen groter dan in het normale dagelijkse leven. Verwarring of onzekerheid bijvoorbeeld over je eigen welzijn of die van familie en vrienden.

 

 1. Volgens Karen McLaren geeft verdriet aan dat het tijd is om iets los te laten dat niet werkt. Als je verdriet werkelijk kunt loslaten, verdwijnt het onmiddellijk en maakt het plaats voor ontspanning en bloei. Verdriet geeft waardevolle inzichten in onze behoeften en helpt zo om gelukkiger te worden. De vragen die je stelt als je verdrietig bent: Wat moet ik loslaten? Wat is aan vernieuwing toe?

 

 1. Leed of grief is de overtreffende trap van verdriet en deze emotie heeft de functie om bewust te zijn over het leven, de dood en afscheid. Verdriet en leed zijn verwant aan elkaar, maar verdriet onderscheidt zich omdat je dan nog een keuze hebt om los te laten. Leed ontstaat als die keuze er niet (meer) is, als je het niet kunt beïnvloeden en rouw nodig is. De twee vragen om te stellen tijdens een periode van rouw: Wat moet ik volledig loslaten? Wat moet worden verwerkt?

 

 1. Een depressie ziet Karla McLaren als een stopteken van de ziel. De twee vragen die gesteld moeten worden: Waar is mijn energie naar toe gegaan? Waarom is mijn levenslust verdwenen? De functie van depressie is bewustwording dat veranderingen op een bepaald vlak in je leven noodzakelijk zijn en dat aanpassing nodig is. Iets in je leven werkt niet, een depressie geeft aan dat de grens van je ziel, is bereikt. Het is tijd voor bezinning. Ga naar de huisarts als de veranderingen onvoldoende verlichting brengen.

 

 1. Gevoelens van geluk ontstaan als er sprake is van kracht, hoop, verwondering, amusement, speelsheid en blijheid. De functie van geluk is je te helpen de toekomst hoopvol en vol mogelijkheden (in plaats van moeilijkheden) tegemoet te zien. Vragen stellen is nu onnodig. Gewoon genieten en dankbaar zijn voor het moment.

 

 1. Tevredenheid ontstaat als er plezier is en waardering. Het helpt ons om met trots en goedkeuring naar onszelf te kijken. Als we tevreden zijn, groeit ons zelfrespect en ons zelfvertrouwen.

 

 1. Als we ons uitgelaten voelen of als we opgetogen zijn, dan is er sprake van blijdschap of vreugde. Begrippen die bij blijdschap horen: inspiratie, glans, aantrekkingskracht en geluk. Je voelt je verbonden, je staat open voor anderen, voor ideeën en voor nieuwe ervaringen. McLaren waarschuwt voor de combinatie van hoge pieken, diepe dalen. Er is duidelijk geen balans als momenten van uitzinnige vreugde omslaan in verdriet en somberheid. Haar advies: goed voor jezelf zorgen en desnoods om hulp vragen.

 

Emotionele intelligentie

Evenwichtig met emoties omgaan noemen we sinds de jaren ’90 emotionele intelligentie. Je bent dan in staat om:

 • stress snel te verminderen;
 • emoties te herkennen en te managen;
 • verbinding te maken met anderen via non-verbale communicatie;
 • humor en speelsheid te gebruiken in een lastige situatie;
 • en op een positieve manier en met vertrouwen conflicten op te lossen.

Deze vaardigheden leer je doorgaans in je opvoeding door voorbeeldgedrag van je ouders. Het beste voorbeeldgedrag is dit:

 • emoties worden niet gebagatelliseerd, genegeerd of onbelangrijk gevonden;
 • je wordt niet afgeleid van de emotie;
 • er is ruimte om de emotie te begrijpen.

Volgende week gaat mijn blog over de self-esteem movement in Amerika en wat de gevolgen daarvan waren in de opvoeding en op scholen. Stay tuned!

 

 

Foto: Ckturistando via www.unsplash.com
Meer zelfkennis met emoties

Meer zelfkennis met emoties

Van onze emoties kunnen we een hoop leren. Als we ze beter herkennen en begrijpen, zorgt het indirect ook voor meer zelfvertrouwen: we leren onszelf beter kennen. Meer zelfkennis betekent meer zelfvertrouwen. Ook leren we anderen beter begrijpen.

Volgens empathie-expert Karla McLaren heeft elke emotie een duidelijke functie. In haar optiek zijn emoties vooral pakketjes betrouwbare data waar je iets mee moet doen. Een emotie vraagt om een actie. In haar boek The Art of Empathy beschrijft ze die zestien emoties en hun functies. Ik heb er hieronder acht kort samengevat:

Acht emoties

 1. Boosheid ontstaat als we niet gehoord worden, als onze standpunten er niet toe doen, als onze grenzen worden overschreden en als er onwaarheden over ons worden geuit. De functie van boosheid is bescherming: voor onszelf opkomen en onze grenzen bewaken. Met een gezond gevoel van eigenwaarde kunnen we onszelf gemakkelijker beschermen. Als je boos bent, zijn er twee vragen die van belang zijn: Wat heeft bescherming nodig? Wat moet worden rechtgezet?

 

 1. Apathie en onverschilligheid is een natuurlijke bescherming als je boosheid of een andere emotie niet kunt of mag uiten. Apathie geeft je als het ware een time-out. De functie van apathie en onverschilligheid is je losmaken, je eigen weg gaan, onderzoeken wat je nodig hebt. Het spoort je aan om je talent aan het werk te zetten. De twee vragen die gesteld moeten worden bij apathie en onverschilligheid: Wat wordt er vermeden? Wat moet boven water komen?

 

 1. Schuld- en schaamtegevoel. Schaamte is een sociale emotie en helpt bij het afstemmen van ons gedrag als we in gezelschap zijn. Volgens McLaren zorgt schaamte ervoor dat we onszelf anderen niet kwetsen, beledigen of belachelijk maken. Je vaak schamen is niet Als dat wel gebeurt, zijn de volgende twee vragen relevant: Wie is pijn gedaan? Wat moet goed gemaakt worden? Je vaak schamen is niet goed voor je zelfvertrouwen. Je bent dan te kritisch voor jezelf. De oplossing: aardig en geduldig zijn voor jezelf.

 

 1. Haat is een bijzonder sterke emotie die opkomt als je een deel van jezelf afwijst (zelfhaat) of als je door iemand die belangrijk voor je is, wordt afgewezen. Negativiteit overheerst. De functie van haat: een intens bewustzijn van afschuw en acceptatie van kwaad. De twee vragen die gesteld moeten worden: Wat kan ik niet accepteren van mezelf of van de ander? Wat moet wel geaccepteerd worden? Een mooie quote van Boeddha over haat en loslaten is deze: ‘Het vasthouden aan haat is als het vasthouden van een heet stuk steenkool, met de intentie om het tegen iemand aan te gooien; jij bent degene die zich brandt.’ Het tegenovergestelde van haat is natuurlijk liefde.

 

 1. Angst heeft te maken met actie en intuïtie. Echte angst (in plaats van ingebeeld gevaar door je interne criticaster of een overactieve amygdala) geeft focus en zorgt ervoor dat we onszelf in bescherming brengen als er gevaar is. Op je intuïtie af durven gaan is een teken van zelfvertrouwen en innerlijke kracht. In het Engels is er het acroniem FEAR: Forget Everything And Run voor fysieke angst en een voor mentale angst: FEAR: Face Everything And Rise! In het geval van angst is er maar één vraag te stellen: Welke actie moet ik nu ondernemen?

 

 1. Piekeren en je zorgen maken helpen je om zaken niet langer uit te stellen en je te richten op wat gedaan moet worden. Het zijn de kleinere zusjes van angst en helpen je om tegenslag, veranderingen en gevaar voor te zijn door in actie te komen en prioriteiten te stellen. De twee vragen die gesteld moeten worden: Wat was de aanleiding voor dit gevoel? Wat moet er nu eerst gebeuren?

 

 1. Rusteloosheid is net als apathie en onverschilligheid een masker dat angst tracht te verbergen. Het is een emotie die je voelt als je wordt overweldigd door veranderingen, vernieuwingen of te veel taken. Rusteloosheid laat zien dat je even afstand moet nemen, dat je een time-out nodig hebt. De twee vragen die gesteld moeten worden: Wat wil ik bereiken? Welke actie is nodig?

 

 1. Jaloezie is de emotie die ontstaat door bedrog of ontrouw in een van je belangrijkste relaties. Deze emotie helpt om grenzen te (her)stellen als veiligheid, verbondenheid, betrokkenheid en trouw op het spel staan. Jaloezie kan ook van binnenuit komen als er sprake is van weinig eigenwaarde. In dat geval is het de eigenwaarde die moet helen en hersteld moet worden. De twee vragen die gesteld moeten worden: Wat is er misleid? Wat moet helen en herstellen?

 

Als je aandacht besteedt aan je emoties en jezelf de bijbehorende vragen stelt en actie onderneemt, dan verdwijnen ze en ben je sneller terug in balans. Op een gezonde manier omgaan met je emoties is niet alleen goed voor je lijf en je relaties, het vergroot indirect dus ook je zelfvertrouwen. Volgende week: de andere acht emoties en hun functies. Fijne week!

 

Foto: Igor Kasalovic via Unsplash.com

 

Pin It on Pinterest